GREEK   ALPHABET
HTML Codes


GREEK   ALPHABET
(HTML Codes 913-937)

UPPER CASE


Α	Α	 	Alpha

Β	Β	 	Beta
				
Γ	Γ	 	Gamma

Δ	Δ	 	Delta
				
Ε	Ε	 	Epsilon

Ζ	Ζ	 	Zeta
				
Η	Η	 	Eta

Θ	Θ	 	Theta
				
Ι	Ι	 	Iota

Κ	Κ	 	Kappa
				
Λ	Λ	 	Lambda

Μ	Μ	 	Mu
				
Ν	Ν	 	Nu

Ξ	Ξ	 	Xi
				
Ο	Ο	 	Omicron

Π	Π	 	Pi
				
Ρ	Ρ	 	Rho

Σ	Σ	 	Sigma

Τ	Τ	 	Tau
				
Υ	Υ	 	Upsilon

Φ	Φ	 	Phi
				
Χ	Χ	 	Chi

Ψ	Ψ	 	Psi
				
Ω	Ω	 	Omega


GREEK   ALPHABET
(HTML Codes 945-969)
LOWER CASE

α	α	 	alpha

β	β	 	beta
				
γ	γ	 	gamma

δ	δ	 	delta
				
ε	ε	 	epsilon

ζ	ζ	 	zeta
				
η	η	 	eta

θ	θ	 	theta
				
ι	ι	 	iota

κ	κ	 	kappa
				
λ	λ	 	lambda
	
μ	μ	 	mu
				
ν	ν	 	nu

ξ	ξ	 	xi
				
ο	ο	 	omicron

π	π	 	pi
				
ρ	ρ	 	rho

σ	σ	 	sigma
				
τ	τ	 	tau

υ	υ	 	upsilon
				
φ	φ	 	phi

χ	χ	 	chi
				
ψ	ψ	 	psi

ω	ω	 	omega


ς ς   sigma
            (small letter final) Archaic Greek Characters (HTML Codes 880-912) Ͱ Ͱ   ͱ ͱ Ͳ Ͳ   ͳ ͳ ʹ ʹ   ͵ ͵ Ͷ Ͷ   ͷ ͷ ͸ ͸   ͹ ͹ ͺ ͺ   ͻ ͻ ͼ ͼ   ͽ ͽ ; ;   Ϳ Ϳ ΀ ΀   ΁ ΁ ΂ ΂   ΃ ΃ ΄ ΄   ΅ ΅ Ά Ά   · · Έ Έ   Ή Ή Ί Ί   ΋ ΋ Ό Ό   ΍ ΍ Ύ Ύ   Ώ Ώ ΐ ΐ Additional Greek Characters (HTML Codes 938 - 982) Ϊ Ϊ   Upper Case Iota and dialytika Ϋ Ϋ   Upper Case Upsilon and dialytika ά ά   Lower Case alpha and tonos έ έ   Lower Case epsilon and tonos ή ή   Lower Case eta and tonos ί ί   Lower Case iota and tonos ΰ ΰ   Lower Case upsilon & dialytika & tonos ϊ ϊ   Lower Case iota and tonos and dialytika ϋ ϋ   Lower Case upsilon and dialytika ό ό   Lower Case omicron and tonos ύ ύ   Lower Case upsilon and and tonos ώ ώ   Lower Case omega and tonos Ϗ Ϗ   Upper Case Kai symbol ϐ ϐ   Beta symbol ϑ ϑ   Theta symbol ϒ ϒ   Upsilon and hook symbol ϓ ϓ   Upsilon & acute mark & hook symbol ϔ ϔ   Upsilon & diaresis & hook symbol ϕ ϕ   Phi symbol ϖ ϖ   Pi symbol Archaic Greek Characters (HTML Codes 983-1023) ϗ ϗ Ϙ Ϙ   ϙ ϙ Ϛ Ϛ   ϛ ϛ Ϝ Ϝ   ϝ ϝ Ϟ Ϟ   ϟ ϟ Ϡ Ϡ   ϡ ϡ Ϣ Ϣ   ϣ ϣ Ϥ Ϥ   ϥ ϥ Ϧ Ϧ   ϧ ϧ Ϩ Ϩ   ϩ ϩ Ϫ Ϫ   ϫ ϫ Ϭ Ϭ   ϭ ϭ Ϯ Ϯ   ϯ ϯ ϰ ϰ   ϱ ϱ ϲ ϲ   ϳ ϳ ϴ ϴ   ϵ ϵ ϶ ϶   Ϸ Ϸ ϸ ϸ   Ϲ Ϲ Ϻ Ϻ   ϻ ϻ ϼ ϼ   Ͻ Ͻ Ͼ Ͼ   Ͽ Ͽ

Return To HTML Entities

Copyright © 1999 -
1728 Software Systems